Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. dwóch studni chłonnych zlokalizowanych na działce nr ew. 333 obr. 002 Borucza oraz na szczególne korzystanie z wód w

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne
(Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz art. 36 § 1 i 2, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że, w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 18.09.2012 r., Pana Mariusza Czyżak Dyrektora Generalnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej, z s. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. dwóch studni chłonnych zlokalizowanych na działce nr ew. 333 obr. 002 Borucza oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych poprzez ww. studnie chłonne do ziemi, z oczyszczalni ścieków obsługującej Centralne Laboratorium Badań Technicznych – Urzędu Komunikacji Elektronicznej) w miejscowości Borucza, gm. Strachówka, w łącznej ilości 15,0 m3/d. Tocząca się sprawa nie zostanie zakończona w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), z uwagi na skomplikowany charakter. Sprawa zostanie załatwiona do dnia 18.11.2012 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 22.10.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 24.10.2012 r., godz. 09.02
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 24.10.2012 r., godz. 09.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.10.2012 r., godz. 09.02Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1621 razy.