Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr ew. 28/14 obr. 03-35, przy ul. Pows

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U.
z 2012r., poz. 145) oraz art. 36 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że, w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 24.09.2012 r., Pani Moniki i Pana Jakuba Raszowskich, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr ew. 28/14 obr. 03-35, przy ul. Powstańców w Ząbkach. Tocząca się sprawa nie zostanie zakończona w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), z uwagi na skomplikowany charakter. Sprawa zostanie załatwiona do dnia 24.11.2012 r.
Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05–200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 22.10.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 24.10.2012 r., godz. 08.53
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 24.10.2012 r., godz. 08.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.10.2012 r., godz. 08.53Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1665 razy.