Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie doprowadzania wód opadowych i roztopowych ze zlewni ul. Paderewskiego, Focha i Wilsona w Zielonce do rowu zlo

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne
(Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że, w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 21.09.2012 r., Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zielonce Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie doprowadzania wód opadowych i roztopowych ze zlewni ul. Paderewskiego, Focha i Wilsona w Zielonce do rowu zlokalizowanego na działce nr ew. 1 obr. 5-20-06, w ilości 32 l/s.


Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 16.10.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 23.10.2012 r., godz. 13.36
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 23.10.2012 r., godz. 13.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.10.2012 r., godz. 13.36Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1589 razy.