Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pięciu przepustów na rowach biegnących wzdłuż drogi krajowej nr 50 i na skrzyżowani z drogą powiatową nr 4329W i drogą gminną nr 430808W1 n

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U.
z 2012r., poz. 145) oraz art. 32, art. 36 § 1 i 2, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 05.09.2012 r., Pana Grzegorza Ryszarda Rempoła działającego w imieniu firmy SYRIUSZ Sp. z o. o., z s. ul. Hipolitowska 45 B, 05-074 Hipolitów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pięciu przepustów na rowach biegnących wzdłuż drogi krajowej nr 50 i na skrzyżowani z drogą powiatową nr 4329W i drogą gminną nr 430808W1 na działce nr ew. 391/2 obr. Księżyki, gm. Strachówka. Tocząca się sprawa nie zostanie zakończona w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), z uwagi na skomplikowany charakter. Sprawa zostanie załatwiona do dnia 05.11.2012 r.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 10.10.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 23.10.2012 r., godz. 12.49
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 23.10.2012 r., godz. 12.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.10.2012 r., godz. 12.49Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1727 razy.