Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: ośmiu studni chłonnych na działkach nr ew. 69/4, 87, 78/1 obr. 03-24 w Ząbkach oraz rurociągu rozsączającego Ø

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne
(Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że, w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 27.08.2012r., Burmistrz Miasta Ząbki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: ośmiu studni chłonnych na działkach nr ew. 69/4, 87, 78/1 obr. 03-24 w Ząbkach oraz rurociągu rozsączającego Ø 200 mm o długości 113,89 m na działkach nr ew. 69/4 i 78/1 obr. 03-24 w Ząbkach oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonej projektowanej nawierzchni ul. Rómmla do ziemi za pośrednictwem ww. urządzeń wodnych w ilości 24,64 dm3/l.


Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 07.09.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 23.10.2012 r., godz. 12.06
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 23.10.2012 r., godz. 12.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.10.2012 r., godz. 12.06Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1730 razy.