Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. rowu o długości 470 m wzdłuż ul. Stawowej w Markach wraz z przepustami na działkach nr ew. 74/16, 74/17, 74/19, 74

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U.
z 2012r., poz. 145) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 27.08.2012r., Burmistrza Miasta Marki, z s. Al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. rowu o długości 470 m wzdłuż ul. Stawowej w Markach wraz z przepustami na działkach nr ew. 74/16, 74/17, 74/19, 74/21 obr. 04-03 w Markach.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 10.09.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 23.10.2012 r., godz. 12.02
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 23.10.2012 r., godz. 12.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.10.2012 r., godz. 12.02Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1668 razy.