Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopu budowlanego za pomocą igłofiltrów, w związku z budową wodociągu na osiedlu Długa w miejscowości Tłuszcz.

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne
(Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz art. 32, art. 36 § 1 i 2, art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że, w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 16.08.2012r., Pana Leszka Kacprzaka działającego w imieniu Gminy Tłuszcz zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopu budowlanego za pomocą igłofiltrów, w związku z budową wodociągu na osiedlu Długa w miejscowości Tłuszcz. Tocząca się sprawa nie zostanie zakończona w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), z uwagi na skomplikowany charakter. Sprawa zostanie załatwiona do dnia 16.10.2012r.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Szafrański - Członek Zarządu, data: 24.09.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 23.10.2012 r., godz. 11.45
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 23.10.2012 r., godz. 11.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.10.2012 r., godz. 11.45Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1687 razy.