Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służących do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, tj. studni o głębokości 32 m na terenie działki nr ew. 173/

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r., poz. 145) oraz art. 32, art. 36 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że, w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 13.08.2012 r., Pana Macieja Szamałek V-ce Prezesa Zarządu Spółki Virid Construction Sp. z o.o. z s. ul. Szyszkowa 43, 02-285 Warszawa, działającego w imieniu spółki Goodman Delta Logistics Poland Sp. z o. o., z s. ul. Złota 59, 00 – 120 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służących do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, tj. studni o głębokości 32 m na terenie działki nr ew. 173/4 obr. 0007 w Emilianowie, na pokrycie potrzeb socjalno – bytowych pracowników oraz do zabezpieczenia przeciwpożarowego inwestycji. Tocząca się sprawa nie zostanie zakończona w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), z uwagi na skomplikowany charakter. Sprawa zostanie załatwiona do dnia 13.10.2012 r.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05–200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Szafrański - Członek Zarządu, data: 20.09.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 23.10.2012 r., godz. 11.39
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 23.10.2012 r., godz. 11.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.10.2012 r., godz. 11.39Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1663 razy.