Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód z oligoceńskiej warstwy wodonośnej ujętej za pomocą studni o głębokości 262,0m, zlokalizowanej na dzi

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U.
z 2012r., poz. 145) oraz art. 32, art. 36 § 1, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że, w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 04.07.2012r., Pana Kacpra Pietrusińskiego Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, działającego z upoważnienia Prezydent m.st. Warszawy, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód z oligoceńskiej warstwy wodonośnej ujętej za pomocą studni o głębokości 262,0m, zlokalizowanej na działkach nr ew. 8/10 i 11 obr. 7-06-03 przy ul. Kochanowskiego, przy pasażu pieszym, łączącym ul. Kochanowskiego i Broniewskiego na pokrycie potrzeb mieszkańców dzielnicy Bielany m. st. Warszawy oraz przedszkola nr 105, w ilości: max. na godzinę – 3 m3/h, średnio na dobę – 16 m3/dobę, max na rok – 5700,00 m3/rok.. Postanowieniem nr 1771/P/NN/12, z dnia 03.08.2012r., Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wyłączył Prezydenta m.st. Warszawy z rozpatrywania przedmiotowej sprawy, jako organ I instancji, a do załatwienia sprawy wyznaczył Starostę Wołomińskiego. Tocząca się sprawa nie zostanie zakończona w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), z uwagi na skomplikowany charakter. Sprawa zostanie załatwiona do dnia 21.09.2012r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 30.08.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 23.10.2012 r., godz. 11.33
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 23.10.2012 r., godz. 11.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.10.2012 r., godz. 11.33Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1592 razy.