Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie otwartego zbiornika retencyjnego, wylotów kanalizacji deszczowej, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, ze zlewni ul. Jana Pawła i ul. Nowej w Ząbkach.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 05.10.2012 r. Burmistrza Miasta Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie otwartego zbiornika retencyjnego o poj. 550 m3, wylotów kanalizacji deszczowej do ww. zbiornika oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, za pośrednictwem ww. zbiornika, ze zlewni ul. Jana Pawła i ul. Nowej.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 16.10.2012 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 18.10.2012 r., godz. 11.46
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 18.10.2012 r., godz. 11.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.10.2012 r., godz. 11.50Marian BądzyńskiEdycja strony
18.10.2012 r., godz. 11.46Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1541 razy.