Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie drenażu i odprowadzanie wód drenażowych z terenu działek przy ul. Kościelnej w Kobyłce, poprzez projektowany wylot

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie na wniosek z dnia 28 września 2012 r., Pana Piotra Zawadzkiego i Pani Sylwii Oziembło-Brzykczy, zostało wszczęte postępowanie
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. na wykonanie drenażu na działkach nr ew. 41/1 i 41/8 obr. 25, przy ul. Kościelnej
w Kobyłce, o średnicy 100 mm i łącznej długości 152,00 m, zakończonego wylotem
o średnicy 160 mm, do rowu A1 w hm 8+17, w Kobyłce,
2. szczególne korzystnie z wód, tj.: odprowadzanie wód drenażowych, z terenu ww. działek poprzez projektowany ww. wylot, w ilości 7,40 l/s.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 05.10.2012 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 18.10.2012 r., godz. 11.42
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 18.10.2012 r., godz. 11.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.10.2012 r., godz. 11.42Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1670 razy.