Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Obwieszczenie o wydaniu dla Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., ul. Annopol 20, 03-236 Warszawa, decyzji nr 293/12 z dn. 20.09.2012r. zmieniającej pozwolenie zintegrowane.

Obwieszczenie

Stosownie do art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu dla Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., ul. Annopol 20, 03-236 Warszawa, decyzji nr 293/12 z dn. 20.09.2012r. zmieniającej pozwolenie zintegrowane.Z treścią decyzji nr 293/12 z dn. 20.09.2012r., zmieniającej pozwolenie zintegrowane dla Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Zakład w Radzyminie, ul. Przemysłowa 2, można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, pok. nr 12 w godzinach pracy urzędu tj. w poniedziałek od 9-17, wtorek-piątek od 8-16.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 10.10.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 10.10.2012 r., godz. 14.46
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 10.10.2012 r., godz. 14.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.10.2012 r., godz. 14.46Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 2498 razy.