Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie 2 przepustów na rowie w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4314 W, obr. Cygów, gm. Poświętne.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071, ze zm.),zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 16.08.2012 r. Pani Hanny Kielczyk, Jadwiniew 29, 05-326 Poświętne, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj: wykonanie 2 przepustów o średnicy 500 mm na rowie przydrożnym, w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 4314 W, usytuowanym na działce nr ew. 692/2 obr. Cygów, w celu umożliwienia zjazdu na działkę nr ew. 724 obr. Cygów, gm. Poświętne.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Szafrański - członek zarządu, data: 27.09.2012 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 09.10.2012 r., godz. 15.54
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 09.10.2012 r., godz. 15.54
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.10.2012 r., godz. 15.54Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1579 razy.