Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Obwieszczenie o przyjetym Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019r. wraz z prognozą i podsumowaniem

Obwieszczenie o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019r.
O B W I E S Z C Z E N I E

Zarząd Powiatu Wołomińskiego, stosownie do art. 43ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.),

informuje

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019r.

Ww. Program wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego nr XX-213/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r.

Z ww. dokumentami, a także podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu i Uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa i sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag, można zapoznać się w Biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej : www.bip.powiat-wolominski.pl, a także w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.


Wytworzył lub odpowiada za treść:BZajkowska, data: 07.09.2012 r.
Wprowadził:Barbara Zajkowska, data: 07.09.2012 r., godz. 12.38
Ostatnia aktualizacja:Barbara Zajkowska, data: 07.09.2012 r., godz. 12.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.09.2012 r., godz. 12.39Barbara ZajkowskaEdycja strony
07.09.2012 r., godz. 12.38Barbara ZajkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2399 razy.