Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ul. Ks. K. Pieniążka w Kobyłce, na odcinku między ulicami Juliusza Słowackiego, a ul. Francuską, istniejącym wylo

zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dnia 28.05.2012 r., złożony w dniu 14.08.2012 r., Burmistrza Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ul. Ks. K. Pieniążka w Kobyłce, na odcinku między ulicami Juliusza Słowackiego, a ul. Francuską, istniejącym wylotem, do rowu przydrożnego w pasie drogowym ul. Francuskiej.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 24.08.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 07.09.2012 r., godz. 08.10
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 07.09.2012 r., godz. 08.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.09.2012 r., godz. 08.10Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1471 razy.