Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu działki nr ew. 520/2 obr. Małopole, zaprojektowanego na działce nr ew. 496 obr. Ma

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, na wniosek z dnia 14 sierpnia 2012 r., Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Ryszard Brejnak, ul. Kołłątaja 65, 05-091 Ząbki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu działki nr ew. 520/2 obr. Małopole, zaprojektowanego na działce nr ew. 496 obr. Małopole, gm. Dąbrówka,
2. szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, z terenu działki nr ew. 520/2 obr. Małopole, poprzez projektowany ww. wylot.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 24.08.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 07.09.2012 r., godz. 08.07
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 07.09.2012 r., godz. 08.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.09.2012 r., godz. 08.07Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1614 razy.