Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XX – 223/2012

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez Starostę Wołomińskiego
Uchwała Nr XX – 223/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 sierpnia 2012r.


w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa przez Starostę Wołomińskiego


Na podstawie art. 37 § 1 w związku z art. 229 pkt 4 i 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala się, co następuje:


§ 1

Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia wezwania M. O. z dnia 22.06.2012r. do usunięcia naruszenia prawa przez Starostę Wołomińskiego.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 31.08.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 06.09.2012 r., godz. 08.48
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 06.09.2012 r., godz. 08.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2012 r., godz. 08.48Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1926 razy.