Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XX – 222/2012

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Dziedzictwa i Twórczości
Uchwała Nr XX – 222/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Dziedzictwa i Twórczości


Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 7, art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Rada Powiatu Wołomińskiego nadaje Statut Powiatowemu Centrum Dziedzictwa i Twórczości, jak w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Uchyla się Uchwałę Nr XXXIX-300/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Dokumentacji Etnograficznej „Korozja i Kolor”.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik
    Statut Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 31.08.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 06.09.2012 r., godz. 08.45
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 06.09.2012 r., godz. 08.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2012 r., godz. 08.45Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2256 razy.