Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XX – 220/2012

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr XX – 220/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu WołomińskiegoNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego, obowiązujący od dnia 1 września 2012 r., w następujący sposób:
1. Załącznik Nr 1 – szkoły prowadzone przez Powiat Wołomiński,
2. Załącznik Nr 2 - szkoły prowadzone przez Gminę Marki,
3. Załącznik Nr 3 - szkoły prowadzone przez Gminę Poświętne,
4. Załącznik Nr 4 - szkoły prowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Warszawie - Oddział w Radzyminie,
5. Załącznik Nr 5 - szkoły prowadzone przez Gminę Wołomin.


§ 2

Ustala się plan sieci publicznych szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego, obowiązujący od dnia 1 września 2012 r., w następujący sposób:
1. Załącznik Nr 6 – szkoły prowadzone przez Powiat Wołomiński.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXIII-246/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego, zmieniona Uchwałą Nr XLII-322/10 z 22 kwietnia 2010 r.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 31.08.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 06.09.2012 r., godz. 08.26
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 06.09.2012 r., godz. 08.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.09.2012 r., godz. 08.26Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2355 razy.