Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XX - 218/2012

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ sprzętu medycznego – inkubatora transportowego V808 firmy Dutchmed
Uchwała Nr XX - 218/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ sprzętu medycznego – inkubatora transportowego V808 firmy DutchmedNa podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654) oraz § 5 ust. 3 uchwały Nr XV-146/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych stanowiących własność, będących w użytkowaniu lub użytkowaniu wieczystym Szpitala Powiatowego w Wołominie, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie przez Szpital Powiatowy w Wołominie – SZPZOZ sprzętu medycznego - inkubatora transportowego V808 firmy Dutchmed.


§ 2

Uchwała Nr 12/2012 Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zbycia sprzętu medycznego - inkubatora transportowego V808 firmy Dutchmed stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 31.08.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.09.2012 r., godz. 09.42
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.09.2012 r., godz. 09.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.09.2012 r., godz. 09.42Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2426 razy.