Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XX – 217/2012

w sprawie zmiany uchwały o podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2012 roku
Uchwała Nr XX – 217/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały o podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2012 rokuNa podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Zmienia się Uchwałę Nr XVI-159/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2012 roku w ten sposób, że dokonuje się nowego podziału środków finansowych.
2. Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na poszczególne zadania w 2012 r. określa załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 31.08.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.09.2012 r., godz. 09.36
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.09.2012 r., godz. 09.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.09.2012 r., godz. 09.40Małgorzata JeznachEdycja strony
05.09.2012 r., godz. 09.36Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1962 razy.