Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XX – 210/2012

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Tłuszcz
Uchwała Nr XX – 210/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy TłuszczNa podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, 220 i 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński udziela Gminie Tłuszcz pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 172.900,00 zł na wykonanie zadania p.n. „Remont nawierzchni ul. Pałacowej w Chrzęsnem”, na warunkach określonych w umowie.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 31.08.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 04.09.2012 r., godz. 14.40
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 04.09.2012 r., godz. 14.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.09.2012 r., godz. 14.40Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2021 razy.