Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XX – 209/2012

w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego w zakresie remontu nawierzchni miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej Nr 4325W (ul. Warszawskiej w Tłuszczu)
Uchwała Nr XX – 209/2012
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego w zakresie remontu nawierzchni miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej Nr 4325W (ul. Warszawskiej w Tłuszczu)Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 12 pkt. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński powierza Gminie Tłuszcz wykonanie zadania publicznego w zakresie remontu nawierzchni miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej Nr 4325W
(ul. Warszawskiej w Tłuszczu). Przekazanie zadania następuje na warunkach określonych w projekcie porozumienia stanowiącego załącznik do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 31.08.2012 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 04.09.2012 r., godz. 14.24
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 04.09.2012 r., godz. 14.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.09.2012 r., godz. 14.24Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2428 razy.