Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni fragmentu ul. Prusa.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 14.08.2012 r. Burmistrza Miasta Kobyłka, Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni fragmentu ul. Prusa – działek nr ew. 260, 262, 263, 264, 267 obr. 07 w Kobyłce, wylotem do rowu przydrożnego usytuowanego na działkach nr ew. 261, 262, 268 obr. 07, stanowiących własność Gminy Kobyłka.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 21.08.2012 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 30.08.2012 r., godz. 08.51
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 30.08.2012 r., godz. 08.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.08.2012 r., godz. 08.51Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1619 razy.