Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. stawu na działce nr ew. 190/3 obr. Trojany, gm. Dąbrówka.

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 11.07.2012., Pani Ewy Kasperskiej, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. stawu na działce nr ew. 190/3 obr. Trojany, gm. Dąbrówka. Tocząca się sprawa nie zostanie zakończona w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, z uwagi na skomplikowany charakter. Sprawa zostanie załatwiona do dnia 11.09.2012 r.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 09.08.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 10.08.2012 r., godz. 10.37
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 10.08.2012 r., godz. 10.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
10.08.2012 r., godz. 10.37Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1623 razy.