Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Beniaminówki w km 10+950, z projektowanej hali prze

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne
(Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że, w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 02.07.2012r., Pana Pawła Ciok działającego jako KANU Paweł Ciok oraz Pana Rafała Ciok działającego jako PŁYTPOL S. C. Rafał Ciok, Paweł Cioki, zostało wszczęte postępowanie
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Beniaminówki
w km 10+950, z projektowanej hali przemysłowej na działce nr ew. 15/8 obr. 01-08 przy
ul. Księżycowej w Radzyminie, w ilości 21/6 l/s oraz na wykonanie urządzenia wodnego,
tj. wylotu urządzeń kanalizacyjnych do rz. Beniaminówki w km 10+950 o rzędnej posadowienia 85,26 m n.p.m.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 19.07.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 09.08.2012 r., godz. 12.02
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 09.08.2012 r., godz. 12.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.08.2012 r., godz. 12.02Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1897 razy.