Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych z zakładu przy ulicy Poniatowskiego w Kobyłce.

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 02.08.2012 r. Pana Eugeniusza Ostrowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Mięsno-Wędliniarski „TUR”, ul. Poniatowskiego 56, 05-230 Kobyłka zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z ww. zakładu usytuowanego na działkach nr ew. 101 i 102 obr. 43 przy ulicy Poniatowskiego w Kobyłce.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 07.08.2012 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 09.08.2012 r., godz. 07.59
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 09.08.2012 r., godz. 07.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.08.2012 r., godz. 07.59Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1546 razy.