Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni fragmentu ul. Lisiej w Markach

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 31.07.2012 r. Burmistrza Miasta Marki, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni fragmentu ul. Lisiej – działki nr ew. 16, 30/1, 31/2, 34, 48/19, 49, 135, 136 obr. 04-07 w Markach, do rowu komunalnego „R-L” i do rzeki Długiej w km 7+090, na odprowadzanie wód drenażowych projektowaną kanalizacją deszczowo-drenażową do rowu „R-L” oraz na przebudowę istniejącego przepustu drogowego na rowie „R-L” w ulicy Lisiej.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 07.08.2012 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 09.08.2012 r., godz. 07.50
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 09.08.2012 r., godz. 07.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.08.2012 r., godz. 07.50Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1621 razy.