Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni przy ulicy Podleśnej w Zielonce

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 29.07.2012 r. Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o., Zakładu Produkcyjnego w Zielonce, ul. Podleśna 7, 05-220 Zielonka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni Nr 1 i Nr 2, usytuowanych na działce nr ew. 1/2 obr. 5-10-01 przy ulicy Podleśnej w Zielonce, dla potrzeb socjalno-bytowych, produkcyjnych i porządkowych.
Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - wicestarosta, data: 12.07.2012 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 08.08.2012 r., godz. 07.47
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 08.08.2012 r., godz. 07.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.08.2012 r., godz. 07.47Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1587 razy.