Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1.na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wykonanie studni chłonnych (szt. 3), o średnicy 3000 mm, na działkach nr ew. 40 i 41 obr. 40 i 41 obr. 4-90-07 w Zielonce, 2.szczególne korzystnie z

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dnia 01 sierpnia 2012 r. Pana Marka Zgiet, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wykonanie studni chłonnych (szt. 3),
o średnicy 3000 mm, na działkach nr ew. 40 i 41 obr. 40 i 41 obr. 4-90-07 w Zielonce,
2.szczególne korzystnie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, z terenu ww. działek, poprzez projektowane ww. studnie chłonne.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 03.08.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 06.08.2012 r., godz. 14.12
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 06.08.2012 r., godz. 14.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.08.2012 r., godz. 14.12Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1576 razy.