Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm, na terenie działki nr ew. 193 obr. Strachówka, 2.szczególne korzystnie z wód, tj.: odprowadzanie wó

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dnia 31 lipca 2012 r., Urzędu Gminy Strachówka, ul. Norwida 6, 05-282 Starchówka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm, na terenie działki nr ew. 193 obr. Strachówka,
2.szczególne korzystnie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
z terenu ww. działki (kompleks boisk sportowych) poprzez projektowany ww. wylot.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 03.08.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 06.08.2012 r., godz. 14.02
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 06.08.2012 r., godz. 14.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.08.2012 r., godz. 14.02Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1563 razy.