Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Wołomińskiego nr 257/10, z dnia 15 czerwca 2010 r. (pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie do ziemi, oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków w Woli Rasztowski

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 9, 10 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), w związku z wnioskiem z dnia 18 lipca 2012 r., Urzędu Gminy Klembów, ul. Gen. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów, w sprawie zmiany decyzji,


zawiadamiam, że
w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 18 lipca 2012 r., Urzędu Gminy Klembów, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów, toczy się postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Wołomińskiego nr 257/10, z dnia 15 czerwca 2010 r. (pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie do ziemi, oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków w Woli Rasztowskiej, o RLM poniżej 2000), w zakresie wykreślenia z ww. decyzji następujących parametrów do pomiaru jakości ścieków bytowych: azotu ogólnego, fosforu ogólnego oraz pH.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 26.07.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 27.07.2012 r., godz. 11.04
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 27.07.2012 r., godz. 11.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.07.2012 r., godz. 11.04Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1656 razy.