Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634, w miejscowości Jasienica, usytuowanego w rowie melioracyjnym „D” i wykonanie w jego miejsce mostu o długości 5,26 m i szero

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dnia 16 lipca 2012 r., Pana Tomasza Kordjaka działającego w imieniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634, w miejscowości Jasienica, usytuowanego w rowie melioracyjnym „D” i wykonanie w jego miejsce mostu o długości 5,26 m i szerokości 11,62 m.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta, data: 26.07.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 27.07.2012 r., godz. 11.00
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 27.07.2012 r., godz. 11.00
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.07.2012 r., godz. 11.00Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1623 razy.