Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie igłofiltrami wykopów budowlanych pod wodociąg wzdłuż ulic: Stefana Batorego, Zjazdowej, Zagłoby, Pilawskiej, Szerokiej, Przejazdowej, Sosnowej, Świerkowej, Lipowej, Letniej, Parkowe

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dnia 20 lipca 2012 r., Pana Leszka Kacprzaka działającego w imieniu Gminy Tłuszcz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie igłofiltrami wykopów budowlanych pod wodociąg wzdłuż ulic: Stefana Batorego, Zjazdowej, Zagłoby, Pilawskiej, Szerokiej, Przejazdowej, Sosnowej, Świerkowej, Lipowej, Letniej, Parkowej, Bocznej, na osiedlu Borki w Tłuszczu.Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie,
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 26.07.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 26.07.2012 r., godz. 13.39
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 26.07.2012 r., godz. 13.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.07.2012 r., godz. 13.39Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1597 razy.