Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonie rurociągu o średnicy 500 mm. tj.: przebudowę fragmentu rowu melioracyjnego R-1/1, usytuowanego w granicach działki nr ew. 269/7 obr. Słupno, gm. Radzymin oraz wykonie rurociągu drenarsk

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dnia 19 lipca 2012 r., Pani Ewy Baran, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonie rurociągu o średnicy 500 mm, tj.: przebudowę fragmentu rowu melioracyjnego R-1/1, usytuowanego w granicach działki nr ew. 269/7 obr. Słupno, gm. Radzymin oraz wykonie rurociągu drenarskiego o średnicy 145 mm.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 26.07.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 26.07.2012 r., godz. 13.28
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 26.07.2012 r., godz. 13.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.07.2012 r., godz. 13.28Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1699 razy.