Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Wołomińskiego nr 507/11, z dnia 15.07.2011r., w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego firmie Bodo Zwicker Sp. z o. o., na

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 02.07.2012r. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., z s. ul. Graniczna 1, 05-200 Wołomin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Wołomińskiego nr 507/11, z dnia 15.07.2011r., w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego firmie Bodo Zwicker Sp. z o. o., na przejście wodociągu o średnicy 110 mm pod dnem rzeki Czarna w km 15+110 w miejscowości Czarna na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 06.07.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 11.07.2012 r., godz. 09.48
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 11.07.2012 r., godz. 09.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.07.2012 r., godz. 09.48Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1746 razy.