Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, z nawierzchni utwardzonych

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 22.06.2012r. spółki „Parkowa Aleja” Sp. z o. o. Sp. K., z s. ul. Weteranów 32A, 03-172 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, z nawierzchni utwardzonych dróg, podjazdów i chodników projektowanego osiedla domów jednorodzinnych, z terenu działek nr ew. 88, 89, 90, 91 i 96 obr. 11 w Kobyłce przy ul. Ceramicznej, udzielonego Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolonia Brzezinki” z s. w Zielonce, decyzją Starosty Wołomińskiego Nr 17/09, z dnia 20.01.2009r., znak: WOŚ-6225-40/08/09 zmienioną decyzją Nr 261/2011, z dnia 10.05.2011r., znak: WOŚ.6341.5.2011.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 11.07.2012 r., godz. 09.47
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 11.07.2012 r., godz. 09.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.07.2012 r., godz. 09.47Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1526 razy.