Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu na rowie pod projektowanym zjazdem na działce nr ew. 43 obr. 01-08, w celu umożliwienia dojazdu do działki nr ew. 27/2 obr. 01-08

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U.
z 2012r., poz. 145) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 14.06.2012 r., spółki PROVITUS Sp. z o. o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu na rowie pod projektowanym zjazdem na działce nr ew. 43 obr. 01-08, w celu umożliwienia dojazdu do działki nr ew. 27/2 obr. 01-08, przy ul. Weteranów w Radzyminie.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Szafrański - Członek Zarządu, data: 26.06.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 11.07.2012 r., godz. 09.41
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 11.07.2012 r., godz. 09.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.07.2012 r., godz. 09.41Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1538 razy.