Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnegow sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z chodników, jezdni i terenów utwardzonych w rejonie ulic Kwiatowej, Majowej, Poprzecznej, Przyzakładowej, Różan

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 26.06.2012 r. spółki „Beyonds” s.c., ul. M. Skłodowskiej-Curie 37/77, 05-800 Pruszków, działającej w imieniu Burmistrza Tłuszcza, zostało wszczęte postępowanie
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z chodników, jezdni i terenów utwardzonych w rejonie ulic Kwiatowej, Majowej, Poprzecznej, Przyzakładowej, Różanej, Słowackiego, poprzez wylot do istniejącego rowu przydrożnego przy ulicy Nowej w Tłuszczu,
2. przebudowę istniejącego ww. wylotu kanalizacji deszczowej usytuowanego przy ul. Nowej na działce nr ew. 540 obr. 01 Tłuszcz,
3. przebudowę rowu przydrożnego usytuowanego w granicach działki nr ew. 695 obr. 01 Tłuszcz przy ulicy Słowackiego, na długości ok. 299,17 m,
4. przebudowę 6 istniejących przepustów stanowiących zjazdy indywidualne przez ww. rów przydrożny przy ulicy Słowackiego,
5. przebudowę istniejącego przepustu pod ulicą Nową na przepust o średnicy 600 mm, długości ok. 20 m.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Szafrański - członek zarządu, data: 29.06.2012 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 05.07.2012 r., godz. 12.03
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 05.07.2012 r., godz. 12.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.07.2012 r., godz. 12.03Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1686 razy.