Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wykonanie rurociągu o długości 45,5 m, w pasie drogi gminnej – ul. Stawowej w Markach

Na podstawie art. 127 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.),
zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, na wniosek z dnia 22.06.2012 r. Burmistrza Miasta Marki, ul. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rurociągu o średnicy 600 mm, długości 45,5 m, tj. przebudowę rowu przydrożnego, w pasie drogi gminnej – ul. Stawowej w Markach, usytuowanego na działce nr ew. 74/16 obr. 04-03 Marki, w celu umożliwienia wykonania zatoki parkingowej i chodnika w granicach ww. działki.

Uwagi i wnioski przed rozstrzygnięciem w przedmiotowej sprawie można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Marek Szafrański - członek zarządu, data: 28.06.2012 r.
Wprowadził:Marian Bądzyński, data: 05.07.2012 r., godz. 11.56
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 05.07.2012 r., godz. 11.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.07.2012 r., godz. 11.56Marian BądzyńskiDodanie strony

Strona oglądana: 1614 razy.