Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód na terenie działki nr ew. 192 obr. Stary Dybów, gm. Radzymin.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie,
na uzupełniony w dniu 26 czerwca 2012 r., wniosek z dnia 06 kwietnia 2012 r., Pana Adama Kluj działającego w imieniu Burmistrza Radzymina, Pl. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, zostało wszczęte postepowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
a.drenaży o średnicy 400 mm, zaprojektowanych na terenie działki nr ew. 192 obr. Stary Dybów,
b.wylotów o średnicy 400 mm i 600 mm, do rowu przydrożnego usytuowanego na działce nr ew. 192 obr. Dybów, gm. Radzymin,
2.szczególne korzystanie wód, tj.: odprowadzanie do rowu (ziemi) wód opadowych
i roztopowych, z drogi gminnej (ul. Napoleońska), w miejscowości Stary Dybów, gm. Radzymin, ww. projektowanymi wylotami.


Wytworzył lub odpowiada za treść:członek zarządu - Marek Szafrański, data: 27.06.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 27.06.2012 r., godz. 13.31
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 27.06.2012 r., godz. 13.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.06.2012 r., godz. 13.31Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1582 razy.