Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie kabla telekomunikacyjnego, przez wody powierzchniowe, tj.: rzekę Cienką w km 20+900, działka nr ew. 1 obr. Kąty Wielgi, gmina Strachówka.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dnia 25 czerwca 2012 r., Pana Artura Czarneckiego, działającego w imieniu Telekomunikacji S.A. Pion Sieci i Platform Usługowych Grupy TP, Dział Realizacji Inwestycji Warszawa Wschód, ul. Św. Barbary 10, 00-686 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie kabla telekomunikacyjnego, przez wody powierzchniowe, tj.: rzekę Cienką w km 20+900, działka nr ew. 1 obr. Kąty Wielgi, gmina Strachówka.


Wytworzył lub odpowiada za treść:członek zarządu, data: 27.06.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 27.06.2012 r., godz. 13.26
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 27.06.2012 r., godz. 13.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.06.2012 r., godz. 13.26Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1633 razy.