Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzenia wodnego, tj. jednostronnego rowu wzdłuż ul. Przyleśnej w Markach wraz z przepustami na działkach nr ew. 20 obr. 04-02, 2 obr. 0

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U.
z 2012r., poz. 145) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dnia 31.05.2012r., Burmistrza Miasta Marki, z s. Al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzenia wodnego, tj. jednostronnego rowu wzdłuż ul. Przyleśnej w Markach wraz
z przepustami na działkach nr ew. 20 obr. 04-02, 2 obr. 04-05, 270 obr. 04-04, 268 obr. 04-04, 280/2 obr. 04-04 przy ul. Przyleśnej w Markach.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 18.06.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 25.06.2012 r., godz. 13.42
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 25.06.2012 r., godz. 13.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.06.2012 r., godz. 13.42Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1631 razy.