Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Zawiadomienie o wszczęciu postępownia wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r, poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie,
na wniosek z dnia 13 czerwca 2012 r., Pana Adama Chmielewskiego, działającego w imieniu Burmistrza Tłuszcza, ul. Warszawska 10 zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.wykonanie urządzeń wodnych, tj.: 20 wylotów, o średnicy 200 mm, na działce nr ew. 419 obr. Postoliska,
2. przebudowę urządzenia wodnego, tj.: rowu przydrożnego usytuowanego na terenie ww. działki, poprzez wyprofilowanie jego skarp i dna, umocnienie ich geokratką oraz wykonanie 12 przepustów ,
3.likwidację fragmentu rowu na długości 60,70 m, oraz 1 przepustu usytuowanych na terenie ww. działki,
4. szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
z powierzchni utwardzonych (chodników, jezdni) do ww. rowu, poprzez projektowane wyloty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 21.06.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 21.06.2012 r., godz. 15.20
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 21.06.2012 r., godz. 15.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2012 r., godz. 15.20Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1561 razy.