Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe, tj.: zbiornik wodny „Łacha Potocka” w Warszawie (działka nr ew. 33/2 obr. 7-01-04 w Warszawie), przyłącza telekomunikacyjnego.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dnia 15 maja 2012 r., Pana Ernesta Czermańskiego działającego w imieniu Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, przekazany Staroście Wołomińskiemu, w dniu 06.06.2012 r., przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe, tj.: zbiornik wodny „Łacha Potocka” w Warszawie (działka nr ew. 33/2 obr. 7-01-04 w Warszawie), przyłącza telekomunikacyjnego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestraosta Konrad Rytel, data: 12.06.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 12.06.2012 r., godz. 13.28
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 12.06.2012 r., godz. 13.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.06.2012 r., godz. 13.28Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1642 razy.