Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego mostu M6 nad Kanałem Bródnowskim, w 2+719 ul. Św. Wincentego oraz w km 4+930 Kanału Bródnowskiego polegającą na rozbiórce i budowie nowego mostu wraz z umocnieniem skar

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dnia 08 maja 2012 r., Pana Michała Bryszewskiego działającego w imieniu Dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie, przekazany w dniu 01.06.2012 r. Staroście Wołomińskiemu, przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego mostu M6 nad Kanałem Bródnowskim, w 2+719 ul. Św. Wincentego oraz w km 4+930 Kanału Bródnowskiego polegającą na rozbiórce i budowie nowego mostu wraz z umocnieniem skarp i dna cieku


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestrosta Konrad Rytel, data: 12.06.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 12.06.2012 r., godz. 13.18
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 12.06.2012 r., godz. 13.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.06.2012 r., godz. 13.18Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1706 razy.