Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: przepustu o średnicy 400 mm, pod zjazdem indywidualnym z drogi gminnej nr 230, na działkę nr ew. 226/2 obr. Mokra Wieś.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dnia 28 maja 2012 r., Pana Krzysztofa Kwiatkowski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: przepustu o średnicy 400 mm, pod zjazdem indywidualnym z drogi gminnej nr 230, na działkę nr ew. 226/2 obr. Mokra Wieś.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 12.06.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 12.06.2012 r., godz. 13.15
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 12.06.2012 r., godz. 13.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.06.2012 r., godz. 13.15Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1614 razy.