Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1.wykonanie urządzenia wodnego, tj.: a.drenażu o średnicy 160 mm, projektowanego na działkach nr ew. 215, 217, 218, 219, 220, 221 obr. 5-60-02 w Zielonce, b.wylotu wód drenażowych o średnic

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie,
na wniosek z dnia 14 maja 2012 r., Nadleśnictwa Drewnica 31, 05-091 Ząbki, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.wykonanie urządzenia wodnego, tj.:
a.drenażu o średnicy 160 mm, projektowanego na działkach nr ew. 215, 217, 218, 219, 220, 221 obr. 5-60-02 w Zielonce,
b.wylotu wód drenażowych o średnicy 250 mm do rowu, usytuowanego na działce nr ew. 215 obr. 5-60-02 w Zielonce,
2.szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód drenażowych poprzez ww. projektowany wylot do ziemi, tj. rowu, z terenu działek nr ew. 215, 217, 218, 219, 220, 221 obr. 5-60-02 w Zielonce.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 18.05.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 12.06.2012 r., godz. 13.13
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 12.06.2012 r., godz. 13.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.06.2012 r., godz. 13.13Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1531 razy.