Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: pobór wód podziemnych ze studni usytuowanej na działce nr ew.279/1 obr. 5-60-02, w Zielonce.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego


Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145), oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),


zawiadamiam,
że w Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie,
na wniosek z dnia 27 kwietnia 2012 r., Pani Wiesławy Więdzicha działającej w imieniu Laboratorium Badań Napędów Lotniczych „Polonia Aero” Sp. z o.o., ul. Księcia Bolesława 1/3, 01-452 Warszawa., zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.: pobór wód podziemnych ze studni usytuowanej na działce nr ew.279/1 obr. 5-60-02, w Zielonce.


Wytworzył lub odpowiada za treść:wicestarosta Konrad Rytel, data: 18.05.2012 r.
Wprowadził:Michał Kawka, data: 12.06.2012 r., godz. 13.11
Ostatnia aktualizacja:Michał Kawka, data: 12.06.2012 r., godz. 13.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.06.2012 r., godz. 13.11Michał KawkaDodanie strony

Strona oglądana: 1651 razy.