Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi, z terenu zakładu zlokalizowanego na działce nr ew. 302/2 o

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne
(Dz. U. z 2012r., poz. 145) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
zawiadamiam,
że, w Starostwie Powiatowym przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dnia 10.05.2012r., Pani Ewy Grzelak, działającej pod nazwą Auto Złom Ewa Grzelak, z s. ul. Lipińska 140, 05-200 Wołomin, zostało wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi, z terenu zakładu zlokalizowanego na działce nr ew. 302/2 obr. 24 przy ul. Lipińskiej w Wołominie, poprzez cztery istniejące studnie chłonno – retencyjne, w łącznej ilości 9,6 l/s.


Zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi
i wnioski, w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wołominie,
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin (pok. nr 8), w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Konrad Rytel - Wicestarosta, data: 17.05.2012 r.
Wprowadził:Ewa Krzywosz, data: 30.05.2012 r., godz. 16.02
Ostatnia aktualizacja:Ewa Krzywosz, data: 30.05.2012 r., godz. 16.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.05.2012 r., godz. 16.02Ewa KrzywoszDodanie strony

Strona oglądana: 1760 razy.